Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατανομής εκτάσεων για βοσκοτόπους όπως αποτυπώνονται στον θεματικό χάρτη του ΟΣΔΕ για σκοπούς  Κοινοτικών Ενισχύσεων, οι  κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προβούν σε άμεση υποβολή των  αιτήσεων ΟΣΔΕ 2015  μέχρι και την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015.

Οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους σταθμούς υποβολής των Δηλώσεων ΟΣΔΕ της ΕΑΣ Τρικάλων στην Πύλη, Μεγαλοχώρι, Φαρκαδόνα και Οιχαλία. ΥΛΗ,

Τηλ. επικοινωνίας 2431056513-14