Έρευνα σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η έρευνα αυτή αφορά το 2013 και σύμφωνα με όσα αναφέρει από τα στοιχεία της κατανομής των χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων (ΧΓΕ) κατά κατηγορία χρήσης, το 2013, σε σχέση με το 2009, στο σύνολο της Χώρας παρουσιάζεται μείωση στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που καλλιεργούν ετήσιες καλλιέργειες (-3,6%), δενδρώδεις καλλιέργειες (-3,4%) και λοιπές εκτάσεις (-5,2%) και μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό αυτών που καλλιεργούν αμπέλια και σταφιδάμπελα (-21,8%).

Επίσης παρατηρείται ότι στην Κεντρική Μακεδονία καλλιεργούνται οι περισσότερες εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες (5.168 χιλ. στρέμματα) και ακολουθούν η Θεσσαλία (3.172 χιλ. στρέμματα) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2.857 χιλ. στρέμματα).

Η Θεσσαλία χαρακτηρίζεται, επίσης, από την εκτροφή του μεγαλύτερου αριθμού χοιροειδών (146.749), ενώ η Ήπειρος από τον μεγαλύτερο αριθμό πουλερικών της χώρας (8.323.766).