Ο Πρόεδρος και η Διοίκηση του Α.Ο.Τρίκαλα θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε και ειδικότερα τον πρόεδρο κ. Β. Τζατζάκη, το Δ.Σ καθώςκαι όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας για τη βοήθεια, την άψογη συνεργασία καιτον επαγγελματισμό που επέδειξαν, καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου,κατά τις μετακινήσεις της αγαπημένης μας ομάδας.