Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα  της ΕΕΤΑΑ, η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016» για την εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.
Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει στις 5 Αυγούστου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 18η Αυγούστου και ώρα 14.00.
Η αίτηση συμμετοχής θα διατίθεται προς το παρόν μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) από τις 04/08/2015 και οι δομές που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επιλέξουν θα αναρτηθούν στο site της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), επίσης στις 04/08/2015.
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης (δυνητικά ωφελούμενων και επιλαχόντων) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στις 7-9-2015, ενώ οι ενστάσεις θα πραγματοποιηθούν από 8-9-2015 μέχρι και 10-9-2015 και ώρα 14.00 μ.μ.