Αναστέλλεται προσωρινά η πανελλαδική αποχή των δικηγόρων με απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συγκλήθηκε εκτάκτως στην Αθήνα. Η Ολομέλεια θα συνέλθει εκ νέου στις 15 Σεπτεμβρίου για να αποφασίσει εάν θα παρατείνει την αναστολή της αποχής ή εάν οι δικηγόροι θα απέχουν των καθηκόντων τους.

Σημειώνεται ότι οι δικηγόροι αντιδρούν στο περιεχόμενο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.