Κατά 3,2% αυξήθηκε το ποσοστό των μακροχρόνιων ανέργων σε επίπεδο Θεσσαλίας το δεύτερο τρίμηνο του 2015 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Στην ηλικιακή ομάδα 15 - 24 ετών παρουσιάζεται ανεργία που φτάνει το 52%, από 59,2% που ήταν το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερα υψηλή όμως είναι η ανεργία που καταγράφεται στην ηλικιακή κατηγορία 25 - 29 ετών (40%), ενώ στο 25,5% βρίσκεται η ανεργία στην κατηγορία 30 - 44 ετών, που θεωρείται ότι καλύπτει ένα σημαντικό μέρος από το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ταχυδρόμος» εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι από το σύνολο όσων έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 19% είναι άνεργοι. Το ίδιο ισχύει και για το 27,5% όσων είναι πτυχιούχοι ανώτατης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, το 29,5% όσων έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης και το 32% εκείνων που έχουν απολυτήριο μέσης τριτάξιας εκπαίδευσης. Σε επίπεδο περιφερειών η Θεσσαλία όσον αφορά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 κατατάσσεται περίπου στη μέση του πίνακα, ενώ το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Ελλάδα (29,9%) με την Κεντρική Μακεδονία να ακολουθεί με ποσοστό 29,4%.