Αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Περιφερειαρχών της χώρας με την υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι ο συντονισμός και η επεξεργασία κοινών δράσεων με σκοπό την τουριστική περιφερειακή ανάπτυξη.