Οι μαθητές γενικών και επαγγελματικών λυκείων που θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ πρέπει να υποβάλουν στο λύκειό τους αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου μέχρι την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή αίτηση - δήλωση εκπρόθεσμη ούτε διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας. Τα υποδείγματα φέτος είναι τέσσερα, μόνο για όσους συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και όχι για τους υποψηφίους για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση). Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, καθώς επίσης και το μάθημα επιλογής “Αρχές Οικονομικής Θεωρίας”, αν επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό πανελλαδικά. Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση στο λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΓΕΛ.