«Λαβράκια» φοροδιαφυγής έπιασε για μία ακόμη φορά το ΣΔΟΕ το οποίο συνεχίζει καθημερινά να διασταυρώνει στοιχεία από τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία καθώς και να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους.
Κοσμηματοπώλης, μέλος Δ.Σ. επιχείρησης, κατασκευαστές, ιδιώτες πέραν πάσης υποψίας, συνταξιούχοι, ιατροί, επιχειρηματίες και δημόσιοι υπάλληλοι εντοπίστηκαν να έχουν κρυμμένα εισοδήματα πάνω από 80 εκατ. ευρώ.
Ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. Παναγιώτης Δάνης γνωρίζει πολύ καλά τα μονοπάτια της φοροδιαφυγής και το μήνυμα που έχει στείλει προς κάθε κατεύθυνση είναι οι έλεγχοι να γίνονται όπου υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής, καταγγελίες αλλά σε τυχαίο δείγμα που καθορίζεται καθημερινά και με μυστικότητα.
Σε ανακοίνωσή του, το Σώμα Δίωξης Οικονομικου Εγκλήματος αναφέρει ότι μεθοδικότητα και συντονισμό συνεχίζει τις έρευνες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής, της απάτης και της διαφθοράς.

Με βάση ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, συνεργεία του Σ.Δ.Ο.Ε. σ' όλη την επικράτεια διενεργούν ελέγχους ενόψει της εορταστικής περιόδου με ιδιαίτερη βαρύτητα στη διακίνηση παραποιημένων προϊόντων, ελληνοποίηση αμνοεριφίων κ.λ.π. που, εκτός της οικονομικής σημασίας της παρανομίας,  συντρέχουν και λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το 1ο τρίμηνο του 2015 το Σ.Δ.Ο.Ε. ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 24 επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους και διαπίστωσε διάφορες παραβάσεις. Οι εκθέσεις διαβιβάσθηκαν στις Αρχές Πληρωμής οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση των Αποφάσεων Ανάκτησης των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν, παράλληλα δε για το φορολογικό μέρος διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Κατά το μήνα Μάρτιο στην Περιφερειακή Δ/νση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επιτυχίες, από τις οποίες επελέγησαν και αναφέρονται οι παρακάτω χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

1) Αγρότης - συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 402.817,15 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.

2)  Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 147.320,78 ευρώ.

3)  Φυσικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 276.071,23 ευρώ ενώ δεν απέδωσε και Φ.Π.Α. αξίας 63.496,38 ευρώ.

4)  Τέσσερεις (4) αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν 51 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 1.180.365,00 ευρώ.

5)  Εργολάβος οικοδομών, δεν εξέδωσε ένα (1) φορολογικό στοιχείο για παροχή υπηρεσιών, συνολικής αξίας 142.025,00 ευρώ.