Ο Χρήστος Καλέας αναλαμβάνει πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας με γενικό γραμματέα τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, Χρήστο Μπλουγούρα και α’ αντιπρόεδρο τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας Γιώργο Τσιαπλέ.
Αναλυτικά η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Καλέας Χρήστος, Α’ Αντιπρόεδρος: Τσιαπλές Γιώργος, Β’ Αντιπρόεδρος: Οικονόμου Δημήτρης, Γ’ Αντιπρόεδρος: Τσέλιος Κων/νος, Γεν. Γραμματέας: Μπλουγούρας Χρήστος, Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Κούτσιας Στέλιος, Οικονομικός Επόπτης: Γκουγκουμάτης Αχιλλέας, Αναπληρωτής Οικονομικός Επόπτης: Κονταξής Δημήτρης και Δημόσιες Σχέσεις: Κόκκας Χρήστος.
Επίσης αποφασίστηκε να συγκροτηθούν τομείς ηλεκτρονικού εμπορίου, συνεργειών, ρευστότητας και τραπεζών, φορολογικού και ασφαλιστικού με υπευθύνους τους Πιτσάβα Γιώργο, Μπούντη Παναγιώτη και Σερίφη Ηλία.
Μέλη στο νέο Δ.Σ. είναι οι Αντωνίου Ηλίας, Καζατζίδης Περικλής και Τριγάζης Άγης.