Υπεγράφη χθες από τον Αντιδήμαρχο Καλαμπάκας κ. Κων/νο Ράντο, η σύμβαση του έργου «Αισθητική αναβάθμιση οικισμών Δήμου Καλαμπάκας».
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από εθνική δαπάνη. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 516.600 ευρώ και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία «Καφετζής Δημήτριος».
Η μελέτη του έργου αφορά τη διαμόρφωση, ανάδειξη και αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων (πλακοστρώσεις πλατειών - πέτρινες επενδύσεις - πέτρινες τοιχοποιίες - λιθόστρωτα - πεζοδρομήσεις γεφυρών και οδών) και τη δημιουργία ήπιων κατασκευών στάσης, ανάπαυσης και αναψυχής (π.χ. καθιστικά, τραπεζοπάγκοι, «παιδικές χαρές») στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Κρανιάς και Θεόπετρας του Δήμου Καλαμπάκας.