Στα πλαίσια της συνεχούς συμμετοχής του ΕΠΑ.Λ Καλαμπάκας σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας και επιμόρφωσης μαθητών και εκπαιδευτικών (με πιο πρόσφατο παράδειγμα την κινητικότητα 14 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών στη Σεβίλλη το διάστημα 20 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2014 και την επιμόρφωση τους στις νέες τεχνολογίες του διαδικτύου, το  σχολείο συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο "Εκπαίδευση του μέλλοντος με iPads kai Tablets", που αφορά μαθησιακή κινητικότητα ατόμων στο εξωτερικό.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού στο Γκρατς της Αυστρίας από 4 έως 8 Μαϊου 2015, για την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα "Future Learning with iPads and Tablets". Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τον αυστριακό οργανισμό atempo σε συνεργασία με τον φινλανδικό οργανισμό FAIDD και το παρακολούθησαν οι καθηγητές Πληροφορικής του σχολείου Σιακαβάρας Ιωάννης, Καρακίτσιος Χρήστος, Παθέκας Γρηγόριος και Καραμπατάκης Δημήτριος.

 

Η δραστηριότητα επιμόρφωσης αφορούσε τη χρήση και αξιοποίηση φορητών συσκευών (tablets) στην εκπαιδευτική διαδικασία (Mobile Learning). Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης των tablets στη διδασκαλία και να εξοικειωθούν με τη δημιουργική χρήση των κινητών συσκευών ως εργαλεία μάθησης, τη δημοσίευση περιεχομένου, τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, τη δημιουργική μάθηση (Learning by doing). Περιλάμβανε διάφορες πρακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές τεχνικές, καινοτόμες μεθόδους και υποστήριζε μια νέα κουλτούρα μάθησης.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, παρουσιάστηκαν παραδείγματα διεθνών εμπειριών και καλών πρακτικών από ευρωπαϊκές χώρες (φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα) και περιπτώσεις αξιοποίησης νέων τεχνολογιών όπως η επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality). Έγινε ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων και ήρθαν σε επαφή άτομα με διαφορετικές νοοτροπίες, τακτικές και στρατηγικές καθώς το σεμινάριο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί από τις χώρες Ελλάδα, Φινλανδία, Ισλανδία, Τουρκία και Γερμανία.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ Καλαμπάκας παρουσίασαν τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας και του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία από τους ίδιους, παρουσιάζοντας την δυνατότητα χρήσης του εικονικού σχολείου Google Classroom αλλά και την χρήση ειδικού λογισμικού  για την κεντρική διαχείριση όλων των υπολογιστών του σχολείου με τη χρήση tablet.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η επίσκεψη σε ένα γυμνάσιο της πόλης Jennersdorf, το οποίο ήταν το πρώτο σχολείο της Αυστρίας που εισήγαγε τη χρήση των iPads στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με καθηγητές και μαθητές του σχολείου και να παρακολουθήσουν διδασκαλίες σε διάφορα μαθήματα (μαθηματικά, θρησκευτικά, αγγλικά κλπ) που πραγματοποιούνταν με χρήση των iPads. Οι μαθητές έδειχναν απόλυτα εξοικειωμένοι με τη χρήση αυτών των συσκευών, χρησιμοποιούσαν εκπαιδευτικά λογισμικά και ειδικές εφαρμογές (applications) και παρουσίαζαν τα αποτελέσματα της εργασίας τους από το δικό τους iPad στο βιντεοπροβολέα της αίθουσας, με ασύρματο τρόπο και με τη χρήση της συσκευής AppleTV.

Με την επιστροφή τους οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν  τις νέες εκπαιδευτικές πρακτικές, σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του. Η παρουσίαση περιλάμβανε επίδειξη μαθήματος με τη χρήση των εφαρμογών Socrative και Kahoot, ενώ έγινε και παρουσίαση του Φιλανδικού μοντέλου εκπαίδευσης που έχει ήδη εισάγει τα tablets στην εκπαίδευση.

Πράγματι, τα tablets τονώνουν το ενδιαφέρον των νέων καθώς είναι διασκεδαστικά στη χρήση τους, στηρίζουν τη δημιουργικότητα και την αυτο-έκφραση. Εξοπλισμένα με κατάλληλες εφαρμογές (applications) και με σωστή χρήση, οι συσκευές αυτές μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας, να προσφέρουν νέες δυνατότητες στην ατομική και στη συνεργατική μάθηση, παρέχοντας πρόσβαση σε μαθησιακές ευκαιρίες, με δυνατότητες διαδραστικότητας, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 θα ολοκληρωθεί με νέα κινητικότητα εκπαιδευτικών στη Φιλανδία τη νέα σχολική χρονιά 2015-2016. Το ΕΠΑ.Λ Καλαμπάκας είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που προσπαθεί να ενισχύει την ευρωπαϊκή του διάσταση, υποστηρίζει επιμορφωτικές διαδικασίες και εξελίσσεται συμμετέχοντας σε καινοτόμα δίκτυα συνεργασίας.

 

Οι καθηγητές Πληροφορικής: Καραμπατάκης Δημήτριος – Καρακίτσιος Χρήστος – Παθέκας Γρηγόριος – Σιακαβάρας Ιωάννης με τις βεβαιώσεις της επιμόρφωσης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ