Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα ενημέρωσης και διαβούλευσης με τίτλο «Ανάδειξη του Νομαδικού Πολιτισμού στην περιοχή του Ασπροποτάμου» διοργανώνει η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) με απώτερο σκοπό να ενισχύσει την προσπάθεια χαρακτηρισμού της περιοχής ως Πολιτισμική Περιοχή Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO.

H ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο –Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στα Τρία Ποτάμια Ασπροποτάμου αυτή την Κυριακή 9 Αυγούστου, στις 11 το πρωί.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο: «Διαδρομές και Πολιτισμός της Νομαδικής Παγκόσμιας Κληρονομιάς- Routes and Civilization of Transhumance World Heritage» μέσω του προγράμματος LEΑDER, με την συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)2007-2013.

Στο Διακρατικό Σχέδιο η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ συνεργάζεται με άλλες εννέα Ο.Τ.Δ. του εξωτερικού (6 Ιταλικές, 1 Γαλλική, 1 Ισπανική και 1 Πορτογαλική) με τις οποίες σκοπεύουν μέσα από διαδικασίες καταγραφικής απογραφής να εντοπίσουν τα κοινά χαρακτηριστικά των περιοχών τους στην νομαδική κτηνοτροφία, τις διαδρομές που ακολουθούσαν οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να μεταφέρουν τα κοπάδια τους, αλλά και τις παραδόσεις που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια των ετών. Σε αυτές τις περιοχές ο νομαδικός πολιτισμός αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα το οποίο έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και σε συνδυασμό με τον αγροτουρισμό και τα τοπικά προϊόντα που επίσης ανθίζουν στις περιοχές αυτές μπορεί να τις αναδείξει σε σημαντικούς προορισμούς τουρισμού με επιπλέον θετικές επιπτώσεις στις οικονομίες τους.

Όπως επισημάνθηκε παραπάνω απώτερος στόχος του Σχεδίου είναι να υποβληθούν για όλες τις συμμετέχουσες ορεινές περιοχές Φάκελοι Υποψηφιότητας προς το ICOMOS που είναι το Πολιτιστικό Τμήμα της UNESCO, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς της Πολιτισμικής Περιοχής Παγκόσμιας Κληρονομιάς (World Heritage Cultural Landscapes) από την αντίστοιχη Επιτροπή της UNESCO. Η ανακήρυξη της περιοχής ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO θα αποτελέσει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες απ' την Ελλάδα και το εξωτερικό, και συνεπώς θα επηρεάσει την ανάπτυξη της περιοχής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα

11:00: Προσέλευση συμμετεχόντων

11:15-11:30 Χαιρετισμός από τον δήμαρχο Καλαμπάκας, Χρήστο Σινάνη, πρόεδρο της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

11:30-11:50 LEADER και Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας «Διαδρομές και Πολιτισμός της νομαδικής Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς», Παναγιώτης Πάτρας Γεν. Δ/ντης της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

11:50-12:10 H  υποβολή του Φάκελου Υποψηφιότητας προς την UNESCO για το καθεστώς της Πολιτισμικής Περιοχής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, Κωνσταντία Λουκά Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου.

12:10-12:30 Αναπτυξιακές προκλήσεις και προοπτικές της περιοχής Ασπροποτάμου με βάση τον  νομαδική πολιτιστική Κληρονομιά. Δημήτριος Γούσιος Καθηγητής του  Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

12:30-13:00 Συζήτηση

Η ημερίδα είναι ανοιχτή προς το κοινό, προσκεκλημένοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι, Φορείς Διαχείρισης, Αγροτικοί και κτηνοτροφικοί Σύλλογοι, Ορειβατικοί Σύλλογοι καθώς και Τοπικοί και Πολιτιστικοί φορείς.