Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., συντονιστής εταίρος της «Αναπτυξιακής Σύμπραξης Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό», στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Τουριστική Ανάπτυξη και Απασχόληση: Συμπράξεις και Συνέργιες στην ΠΕ Τρικάλων» διοργανώνει σήμερα  Παρασκευή 27 Νοεμβρίου  στις 18:00 στo «ΗΟΤΕL KOSTA FAMISSI»,στην Καλαμπάκα:  Φόρουμ Πληροφόρησης Εργοδοτών σε θέματα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Το Φόρουμ έχει ως στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε επιχειρήσεις της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας ώστε να προτρέψει την ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής υπευθυνότητας, ενσωματώνοντας του στόχους του Σχεδίου για εργασιακή ένταξη των ομάδων στόχου.
Πρόγραμμα 
18:00 – 18:15 Προσέλευση - Εγγραφές
18:15 – 18:30 Έναρξη - Χαιρετισμοί
18:30 – 18:50 Παρουσίαση – Πορεία Υλοποίησης της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», Γλυκερία Θυμιάκου, Συντονιστής Έργου, Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ.
18:50 – 19:10 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Καλές Πρακτικές, Γκρέκος Χρήστος, Συνεργάτης ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ.
19:10 – 19:30 Παρουσίαση του Προγράμματος "Όλοι κερδίζουν", συνεργασία ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ και Lexicon, Βάϊος Κουτής, Πρόεδρος ΜΚΟ Καλλιστώ
19:30 – 20:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση