Στις 20 Μαρτίου θα ξεκινήσει τελικά η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος χαλαζικής προστασίας με εναέρια μέσα που εκτελεί ο ΕΛΓΑ. Το πρόγραμμα, που είναι πενταετούς διάρκειας, θα καλύψει έκταση 5,2 εκατ. στρεμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία, σε τμήματα των Νομών Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και στη Θεσσαλία σε τμήματα των Νομών Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων.

Η εκτέλεση του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΓΑ και της αναδόχου εταιρείας «Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών 3Δ Α.Ε.».

Η εταιρεία με τις εξειδικευμένες εφαρμογές τροποποίησης καιρού (εναέρια σπορά νεφών) που χρησιμοποιεί μπορεί να δώσει λύσεις και να βοηθήσει στην καταστολή του χαλαζιού όπως επίσης και σε ζητήματα έλλειψης νερού, λειψυδρίας και απερήμωσης (μέσω των τεχνικών αύξησης βροχής).

Η διάρκεια της περιόδου θα είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου…

Τ.Π.