Μπορεί να αναμένονται ακόμα τα οριστικά αποτελέσματα των επιτυχόντων της πρώτης φάσης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, παρ’ όλα αυτά το υπουργείο Εργασίας προωθεί, εντός της εβδομάδας, τις διαδικασίες για την υλοποίηση και της δεύτερης φάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα δοθεί προτεραιότητα σε άνεργους μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με αναπηρία και γονείς παιδιών με αναπηρία, έτσι ώστε να επωφελούνται περισσότερο στον τρόπο μοριοδότησής τους.

Αρχικά θα δημοσιευθεί η πρόσκληση για την πρόσληψη 2.417 ανέργων στα υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού, ενώ συνολικά η κάλυψη των θέσεων αφορά 20.385 ανέργους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης…

Τ.Π.