Αύριο στις 11 το πρωί θα αναρτηθούν από τον ΟΑΕΔ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανέργων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε επιβλέποντες φορείς για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι καλούνται να προσέλθουν άμεσα στις υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους επιβλέποντες φορείς.

Για τη σχετική ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ…

Τ.Π.