Μέχρι τις 2 Ιουνίου παρατείνεται τελικά η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης των δικαιούχων αγροτών για άμεσες ενισχύσεις στο ΟΣΔΕ. Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να διευκολυνθούν οι αγρότες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας ΚΑΠ.

Ήδη τις τελευταίες ημέρες η προσέλευση, στα συνεργεία του ΟΣΔΕ που λειτουργούν σε όλο το νομό μας, είναι μεγάλη και όσο θα πλησιάζουμε προς την τελική ημερομηνία θα αυξάνεται συνεχώς.

Η τακτοποίηση της συγκεκριμένες εκκρεμότητας κρίνεται επιβεβλημένη έτσι ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να μη βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις…

Τ.Π.