Σε αναστολή παραμένει από 1η Ιουλίου η λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Τρικάλων, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης προγράμματος ασφαλών εφημεριών από τους ελάχιστους παιδιάτρους.

Η αναστολή λειτουργίας θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 12 Ιουλίου, καθώς στο νοσοκομείο έχουν απομείνει δύο παιδίατροι (από τους τρεις που υπηρετούσαν), με τον έναν εξ αυτών να μετακινείται διαρκώς από το Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας στο νοσοκομείο.  

Η αναστολή λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής έχει άμεση επίπτωση και στη Μαιευτική Κλινική του νοσοκομείου, η οποία και αυτή έχει αναστείλει για το ίδιο διάστημα τη λειτουργία της καθώς είναι απαραίτητη η παρουσία παιδιάτρου.

Ουσιαστικά, από τις αρχές του 2015, κάθε μήνα γίνεται αναστολή της λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου για κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς δεν μπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραμμα των προβλεπόμενων εφημεριών με ασφάλεια.

Δυστυχώς…

Τ.Π.