Περιμένεις σε ουρά ΑΤΜ της τράπεζας Πειραιώς; Τουλάχιστον δεν θα πλήττεις γιατί θα έχεις δωρεάν Wi-Fi.

Η Forthnet υλοποιεί το έργο παροχής ευρυζωνικών υποδομών ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wi-fi hotspots), σε όλα τα σημεία παρουσίας της Τράπεζας Πειραιώς. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς, όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο ιδιωτικό δίκτυο wi-fi hotspot στην Ελλάδα.

Η νέα υπηρεσία θα προσφέρει δωρεάν, εύκολη, ασφαλή και με υψηλές ταχύτητες ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μάλιστα είναι ήδη διαθέσιμη, μέσω των περισσοτέρων από 650 σημείων Wi-Fi Hot Spot που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε καταστήματα και ATM της τράπεζας. Με την ολοκλήρωση του έργου ο συνολικός αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.500, καθιστώντας  το «Piraeus Bank» Wi-Fi HotSpot το μεγαλύτερο ιδιόκτητο δίκτυο public Wi-Fi Hot Spot στην ελληνική επικράτεια.

Πολύ χρήσιμο…

Κ.Τ.