Συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Δ.Ε. και Σ.Δ.Ο.Ε.) σε τουριστικές και άλλες περιοχές της χώρας. Την προηγούμενη εβδομάδα ελέγχθηκαν 4.118 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν 837 παραβάσεις με το ποσοστό παραβατικότητας να φτάνει το 31,24%, πανελλαδικά.

Στις περιφερειακές διευθύνσεις Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εντοπίστηκαν 44 παραβάτες σε 109 ελέγχους με το ποσοστό να εμφανίζεται μεγαλύτερο από τον εθνικό μέσο όρο, φτάνοντας το 40,37%.

Όπως προκύπτει ο μεγαλύτερος όγκος των διαπιστωμένων παραβάσεων αφορά σε μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, ενώ ο κύριος όγκος των ελεγχθεισών επιχειρήσεων, σε ποσοστό περίπου 75%, δραστηριοποιείται στην εστίαση και στον τουρισμό.

H παραβατικότητα πάντως καλά κρατεί…

Τ.Π.