Χιλιαπεντακόσια ευρώ, ως μηνιαίο ενοίκιο, ζητά ο Δήμος για το Φρούριο στη δημοπρασία που θα γίνει τον άλλο μήνα. Δεν ακούγονται πολλά αλλά τέτοιες εποχές, με εκατό Καφέ στην πόλη και καμιά δεκαπενταριά ταβέρνες ακριβώς από κάτω στα Μανάβικα, δεν είναι και το πιο εύκολο να βρεθεί μια ελκυστική ιδέα για το Φρούριο.

Το θέμα, λοιπόν, είναι όχι απλώς να βρεθεί ενοικιαστής, αλλά και να πληρώνει…

Κ.Τ.