Ποσό 486.771 ευρώ κατανέμεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών». Πρόκειται για την ένατη τακτική επιχορήγηση του έτους, προς κάλυψη των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους. Συνολικά διατίθενται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας ποσό 7.110.567,51 ευρώ με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων…

Τ.Π.