Δεκάδες σπουδαίοι και διακεκριμένοι επιστήμονες από πολλά Πανεπιστήμια της χώρας ,τεχνοκράτες και επιτυχημένοι αυτοδιοικητικοί θα βρεθούν στο Περτούλι , το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί  η πρώτη από τις τέσσερις διήμερες Στρογγυλές Τράπεζες, με ελεύθερη είσοδο για κάθε ενδιαφερόμενο.

Διοργανώνεται από το Δίκτυο των Εθελοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)  Θεσσαλίας,  μια σε κάθε νομό της Θεσσαλίας, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθούν όλες εκείνες οι πολιτικές που μπορούν να  οδηγήσουν τη χώρα όχι μόνο στην έξοδο από την κρίση, αλλά και στη δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών, ως απαίτηση των τοπικών κοινωνιών, που μαστίζονται από την κρίση και την ανεργία .

Η πρώτη διοργάνωση θα γίνει στην Π.Ε. Τρικάλων και συγκεκριμένα στο Περτούλι (Challet Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου) με θέμα: "Πολιτικές ανάπτυξης ορεινών όγκων - Οι απαντήσεις των τοπικών κοινωνιών στην κρίση".

Η θεματολογία διαμορφώνεται ως εξής :

Διαμόρφωση πολιτικών Ανάπτυξης Ορεινών όγκων -Αειφορική Διαχείριση

Οι Ορεινοί όγκοι της Π.Ε. Τρικάλων στο μικροσκόπιο

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στους ορεινούς όγκους

Κοινωνική Οικονομία -Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στον Αγροτικό Χώρο

Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στους Ορεινούς όγκους -Creative Europe -Horizon

Παράλληλη Συνεδρία  για τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης-Ενημέρωση των εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών πάνω σε Προγράμματα ,καλές πρακτικές και οδηγίες αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων.

Σχέσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Διαχείριση πόρων -Καινοτομία -Εξωστρέφεια

Χρηματοδοτικά Εργαλεία -Αναζήτηση Πόρων

Δικτύωση Φορέων