Πραγματοποιήθηκε προχθές στην Πύλη στο Ξενοδοχείο «Μπαμπανάρα», ημερίδα με σύνθημα «Ο τουρισμός αντίδοτο στην κρίση και στην ανεργία». Την εκδήλωση της ημερίδας οργάνωσε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την απασχόληση και τον τουρισμό που την αποτελούν το ΚΕΝΑΚΑΠ  Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Συντονιστής Φορέας). ΚΕΚ. ΣΤΑΓΩΝ, e-Trikala Α.Ε.

Βασικό θέμα της Αναπτυξιακής. «Πρόγραμμα επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών  αγορών εργασίας- ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες-ΤοπΕΚΟ»

Όλες  οι διαδικασίες γίνονται μέσω του ΟΑΕΔ και του συγκεκριμένου προγράμματος επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Την ενημέρωση έκαναν ο Υποδιευθυντής του ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. κ. Βάιος Κουτής.

Η κ. Γλυκερία Θυμιάκου υπεύθυνη του προγράμματος, και ο κ. Χρήστος Γκρέκος, ειδικός σε θέματα  κατάρτισης προγραμμάτων ανέργων,  πρώην Δντής του ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Παρόντες ήταν οι Αντιδήμαρχοι Τουρισμού και Παιδείας κ. Στέφανος Καλαμαράς και ο κ. Κων/νος  Κρούπης,Οικονομικών.