Μια ξεχωριστή όσο και πρωτότυπη εργασία υλοποίησαν οι μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου Γόμφων. Πρόκειται γα μια εργασία που αφορά τις μοναστηριακές συνταγές και αντικείμενό της είναι η αναζήτηση, παραλαβή, καταγραφή κι ανάδειξη μοναστηριακών συνταγών με τη συμμετοχή των ίδιων των πάνσεπτων-ιερών μονών της πατρίδας μας.

Η εργασία θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Γόμφων, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 7.00 μ.μ.