Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως τελικός Εθνικός Χρηματοδότης, ο Δήμος Τρικκαίων ως πεδίο κοινωνικής εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας και η e-Trikala A.E. ως συντονιστής εταίρος, υλοποίησαν και υλοποιούν με επιτυχία, ψηφιακά έργα χρηματοδοτούμενα κατά 50%, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Χρηματοδοτικού πλαισίου D.G. Europe ( Digital Agenda Europe ).

Τα παρακάτω αναφερόμενα ΤΠΕ Έργα (Τεχνολογίας – Πληροφορικής & Επικοινωνιών), αναδεικνύουν την τεράστια δυνατότητα της ψηφιακής τεχνολογίας «να άρει» τον κοινωνικό και γεωγραφικό αποκλεισμό των πολιτών, να τους στηρίξει θεραπευτικά και να βελτιστοποιήσει την ποιότητα της ζωής αυτών και των συγγενών τους.

Με αυτόν τον τρόπο η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί αφενός στρατηγικό «εταίρο» της Ε.Ε. στην χάραξη νέων πολιτικών και με την χρήση των Τ.Π.Ε. και αφετέρου έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό να μειώσει στην περιοχή της Θεσσαλίας το ψηφιακό χάσμα που επικρατεί στην χώρα μας .

Θεωρούμε ύψιστη την τιμή, που απολαμβάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την «Υποστήριξη Πολιτικών για Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» , έτσι ώστε μέσα από εξαιρετικά καινοτόμα – πληροφοριακά συστήματα να πιστοποιούνται πιλοτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες στην περιοχή μας, με την συνδρομή της 5ης ΥΠΕ και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Αποτελεί δε, παγκόσμια καινοτομία για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η αναμενόμενη κυκλοφορία Αυτοματοποιημένων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς χωρίς οδηγό στην πόλη των Τρικάλων, τον Σεπτέμβριο του 2015. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στήριξε την ένταξη και ολοκλήρωση των Προγραμμάτων, χρηματοδοτώντας την έως σήμερα λειτουργία των εφαρμογών με το ποσό των 130.721,54 €.

Είναι δε σε διαρκή συνεργασία με Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, για την ένταξη σε νέα Έργα, πιστεύοντας πως η έρευνα που ενισχύει και χρηματοδοτεί εν μέρει η Ε.Ε. , αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σύντομη Περιγραφή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Τ.Π.Ε.

1. SUSTAINS (01/01/2012 έως 31/12/2014, http://www.sustainsproject.eu/)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Ηλεκτρονικής Ιατρικής “SUSTAINS”, αναπτύχθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (50%) και της Περιφέρειας Θεσσαλίας (50%) ως τελικός χρηματοδότης, Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ). Έλληνες εταίροι είναι η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του Δήμου Τρικκαίων «e-Trikala AE».

Συνολικά 500 πολίτες της Περιφέρειας Θεσσαλίας χρησιμοποίησαν πιλοτικά τον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο. Στην πραγματικότητα, κάθε πολίτης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (και όχι μόνο) αποτελεί εν δυνάμει χρήστη του συστήματος, μέσω του οποίου έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ηλεκτρονικά το φάκελό του με στοιχεία όπως εξετάσεις, διαγνώσεις, λίστα φαρμάκων, να κλείνει ραντεβού, να κάνει ερωτήσεις σε υγειονομικό προσωπικό κτλ. Η συγκεκριμένη τεχνολογική λύση είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, των τοπικών Δήμων και κοινοτήτων, των κοινωνικών δομών ή κάθε άλλου ενδιαφερόμενου εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας. 

Στα Τρίκαλα, η προσφερόμενη λύση χρησιμοποιείται επιπλέον από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων, ώστε να καταγράψει το σύνολο των χρηστών των ΚΑΠΗ και μερίδας Ρομά της περιοχής, ενώ στην Καρδίτσα χρησιμοποιείται από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, υπό την εποπτεία της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

2. ISISEMD (01/03/2009 έως 31/08/2011, http://www.isisemd.eu/) 

Το πρόγραμμα “ISISEMD” συγχρηματοδοτήθηκε κατά 50% από την ΕΕ και κατά 50% από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (ως τελικός χρηματοδότης). Εταίροι του προγράμματος ήταν ο Δήμος Τρικκαίων και η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του Δήμου Τρικκαίων «e-Trikala ΑΕ». Αντικείμενο ήταν η δημιουργία ‘ευφυών κατοικιών’ για ηλικιωμένα άτομα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ ο στόχος ήταν να βοηθηθούν τόσο τα ηλικιωμένα άτομα που πάσχουν από άνοια, όσο και οι φροντιστές του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, δοκιμάστηκε με επιτυχία σε 20 περιπτώσεις της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων, όπου και καταγράφηκε η ποιότητα των προσφερόμενων λύσεων ανά περίπτωση και οι καλές πρακτικές. Αποτελεί έτοιμη τεχνολογική λύση εφαρμόσιμη είτε για κάθε νοικοκυριό που το χρειάζεται είτε για τις υγειονομικές και κοινωνικές δομές που ανήκουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

3. INDEPENDENT (01/01/2010 έως 31/05/2013, http://www.independent-project.eu/)

Το πρόγραμμα “INDEPENDENT” συγχρηματοδοτήθηκε κατά 50% από την ΕΕ και κατά 50% από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (ως τελικός χρηματοδότης). Εταίροι του προγράμματος ήταν ο Δήμος Τρικκαίων και η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του Δήμου Τρικκαίων «e-Trikala ΑΕ». Στο πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκαν τηλε-συνεδρίες ατόμων με ήπια άνοια με εξειδικευμένους ψυχολόγους. Η συγκεκριμένη διαθέσιμη τεχνολογική λύση δύναται να χρησιμοποιηθεί για κάθε είδους ψυχολογική υποστήριξη χωρίς ηλικιακό περιορισμό. Εν προκειμένω, περίπου 300 ασθενείς και φροντιστές της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων ωφελήθηκαν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε με απομακρυσμένες συνεδρίες από το σπίτι τους είτε μέσω των ΚΑΠΗ της περιοχής.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι σε θέση να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη τεχνολογική λύση σε εκατοντάδες ωφελούμενους μέσω των κοινωνικών της δομών. Έτσι, μπορεί να καλυφθεί το σύνολο των γεωγραφικών της ορίων με μικρό λειτουργικό κόστος, παρέχοντας απομακρυσμένη ψυχολογική υποστήριξη σε διάφορες κατηγορίες ατόμων.

4. Citymobil2 (01/09/2012 έως 31/08/2016, http://www.citymobil2.eu/en/)

Το πρόγραμμα “CityMobil2” συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την ΕΕ και κατά 25% από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (ως τελικός χρηματοδότης). Εταίρος του προγράμματος είναι η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του Δήμου Τρικκαίων «e-Trikala ΑΕ», η οποία μαζί με το δεύτερο Έλληνα εταίρο (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) συνεργάζονται στενά με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα, έχει ήδη αναλύσει το νομικό πλαίσιο για την κυκλοφορία αυτόματων οχημάτων χωρίς οδηγό. Ήδη, λοιπόν, με τις κινήσεις των Ελλήνων εταίρων, έχει οδηγήσει στη θέσπιση νόμου, ο οποίος προβλέπει την κίνηση αυτόματων οχημάτων χωρίς οδηγό στους ελληνικούς δρόμους. Το γεγονός αυτό αποτελεί πανευρωπαϊκή πρωτοπορία, καθώς η Ελλάδα μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η πρώτη χώρα πανευρωπαϊκά που έχει θεσπίσει τη συγκεκριμένη νομοθεσία, ενώ είναι ήδη σε θέση να δοκιμάσει πιλοτικά τέτοια οχήματα στους ελληνικούς δρόμους. Συγκεκριμένα, αναμένεται να γίνει πιλοτική δοκιμή εντός του αστικού ιστού της πόλης των Τρικάλων μέσα στο 2015, για έξι συνολικά μήνες.

Η συγκεκριμένη δοκιμή αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, μιας και οι υπόλοιποι εταίροι του προγράμματος θα δοκιμάσουν τα οχήματα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, και όχι στο συμβατικό οδικό δίκτυο, όπως στην περίπτωση των Τρικάλων. Τα οφέλη για την περιοχή και την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα είναι μεγάλα, μιας και θα αποτελεί σημείο αναφοράς της παγκόσμιας βιβλιογραφίας με πολλαπλά κέρδη για τους κατοίκους της περιοχής. Κάθε πολίτης θα είναι σε θέση να μετακινηθεί με το αυτόματο όχημα τύπου mini-bus, χρησιμοποιώντας στην πράξη την οικολογική λύση μετακίνησης του μέλλοντος.