Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που ανέκυψε με τον κλιματισμό στο Πνευματικό Κέντρο.
Οι ενέργειες ήταν συντονισμένες και άμεσες, προκειμένου η αίθουσα να μπορέσει να λειτουργήσει για όλους τους τρικαλινούς.
Η αποκατάσταση αυτή, εξάλλου, ήταν στόχος που είχε τεθεί προ ολίγων ημερών, όταν αναγκαστικά έκλεισε η αίθουσα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα που είχε ανακύψει.
Η δε οριστική λύση του προβλήματος με τον κλιματισμό θα δοθεί πολύ σύντομα, καθώς ο Δήμος Τρικκαίων έχει εξασφαλίσει και πρόσθετο κονδύλι, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.
Ο Δήμος Τρικκαίων ευχαριστεί δημότες και συλλόγους για την υπομονή που επέδειξαν το μικρό αυτό χρονικό διάστημα των δέκα ημερών, στο οποίο προέκυψαν αλλαγές σε επίπεδο προγραμματισμού χώρου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων.