Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει στην πόλη των Τρικάλων η εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος CityMobil2 με την πιλοτική κυκλοφορία αυτοματοποιημένων οχημάτων χωρίς οδηγό.

Στις αρχές Μαρτίου αναμένεται στην περιοχή μας η διαχειριστική επιστημονική ομάδα του προγράμματος για να εξετάσει την προτεινόμενη διαδρομή, να εντοπίσει τις υφιστάμενες δυσκολίες και να προτείνει πρακτικές λύσεις. Τα μέλη της ομάδας ουσιαστικά θα ελέγξουν και θα εγκαινιάσουν την υλοποίηση του έργου σε καθαρό αστικό περιβάλλον και σε συνθήκες πραγματικής κυκλοφορίας.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί για διάστημα 6 μηνών, έως τον Φεβρουάριο του 2015, σε μια διαδρομή που προέκυψε μετά από την εισήγηση του Πανεπιστημίου της Ρώμης, σε συνεννόηση με τον Δήμο Τρικκαίων.

 Το συνολικό μήκος της διαδρομής αναμένεται να φτάσει τα 3,7 χιλιόμετρα, ενώ οι στάσεις μετεπιβίβασης θα είναι πάνω από 10.