Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων γνωστοποιεί στα μέλη του και το καταναλωτικό κοινό ότι το εορταστικό ωράριο ξεκινάει από την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 ως την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016.
Κατά συνέπεια, για την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων θεωρεί πως είναι μια χαμένη ημέρα, που μόνο έξοδα θα φέρει στις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό τον λόγο, καλεί τα μέλη του, καθώς και τα υποκαταστήματα των πολυεθνικών, να παραμείνουν κλειστά.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του χριστουγεννιάτικου ωραρίου, όπου συμπεριλαμβάνονται οι δύο Κυριακές του έτους (20 και 7 Δεκεμβρίου 2015), για τις οποίες ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων προτείνει τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά.