Το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Τρικάλων λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την ανάγκη ενίσχυσης της τράπεζας αίματος της ΕΛΜΕΤ, την ανάγκη συμβολής των εκπαιδευτικών στις αυξημένες ανάγκες αίματος της χώρας μας και τις εβδομάδες πανελλαδικής αιμοδοσίας καθηγητών που διοργανώνει η Ο.Λ.Μ.Ε αποφάσισε τη
διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας των καθηγητών του νομού μας. Η αιμοδοσία θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Σημειώνεται ότι βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα, ο υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών.
Παρακαλούνται οι αιμοδότες για τη δική τους διευκόλυνση να προσέρχονται για αιμοδοσία από ώρα 09.00 πμ έως 13.00.