Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος MECVET - Development and Test of a Modular ECVET System in Europe, που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Τουρκίας στα πλαίσια του Leonardo Da Vinci (Σχέδια μεταφορά καινοτομίας – TOI), πραγματοποιήθηκε  στις 26/10/2015, στις εγκαταστάσεις του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) στα Τρίκαλα ενημερωτική ημερίδα και τεχνικό σεμινάριο. Τους συμμετέχοντες εταίρους καλωσόρισε στο ΑΚΕΘ η Διευθύντρια κα Ντόνα Ευαγγελία ενώ υπεύθυνοι των δραστηριοτήτων της ημερίδας και του τεχνικού σεμιναρίου ήταν οι συνεργάτες του ΑΚΕΘ κος Κωστούλας Αχιλλέας και κος Στέφανος Σουφλιάς.
Ο κύριος σκοπός του έργου MECVET είναι η ανάπτυξη και δοκιμή ενός αρθρωτού συστήματος ECVET στο τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων στην Ευρώπη δίδοντας την ευκαιρία για αναγνώριση των προσόντων των ενασχολούμενων με το αντικείμενο ατόμων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας συμμετέχουν ως εταίροι και οργανισμοί, ινστιτούτα, εταιρείες, Πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς από τις χώρες: Τουρκία, Βουλγαρία, Ελβετία, Πορτογαλία, Γερμανία ενώ συντονιστής του προγράμματος είναι η Κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης (Governorship of Istanbul).
Στην ημερίδα και στο τεχνικό σεμινάριο συμμετείχαν 26 σπουδαστές και σπουδάστριες του ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων καθώς και δυο εκπαιδευτικοί της σχολής οι οποίοι επίσης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας.
Στην διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τόσο τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις χώρες των εταίρων του προγράμματος που αφορά στην Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης και των Αναγκών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης (φροντίδα των ηλικιωμένων) και του πλαισίου ECVET όσο και η ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των ενοτήτων κατάρτισης που έχουν αναπτυχθεί τα πλαίσια του προγράμματος.
Το τεχνικό σεμινάριο (workshop) αφορούσε στην χρήση και την διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CEMES του σχεδίου και που αφορά στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων των εν δυνάμει απασχολούμενων στον τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων. Οι σπουδαστές/σπουδάστριες του ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα και την διαδικασία επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του σχεδίου MECVET.