Έχοντας ως στόχο τη στήριξη των επαγγελματιών και την απρόσκοπτη προσφορά όλων των καταναλωτικών αγαθών των σχολικών κυλικείων τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων αποφάσισαν τη μείωση των μισθωμάτων.
Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής, τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν αίτημα του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σχολικών Κυλικείων Τρικάλων, για μείωση του μισθώματος.

«Η μείωση κρίθηκε αναγκαία, καθώς υπάρχει διαπιστωμένη πτώση των εσόδων των ιδιοκτητών, και, συνακόλουθα, δυσκολία ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τις υπογραφείσες συμβάσεις. Τα μέλη της Επιτροπής, κατανοώντας τη δυσάρεστη οικονομική κατάσταση, που αντανακλάται στα κυλικεία των σχολείων, αποφάσισαν τη μείωση των μισθωμάτων από 10% έως 20%, αναλόγως του ύψους του μέχρι τώρα τιμήματος. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Ανάλογη συζήτηση θα γίνει και για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Τρικκαίων.
Σημειώνεται, ακόμη, ότι η Σχολική Επιτροπή αποφάσισε την προμήθεια καρεκλών για την αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.