Το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Τρικκαίων, ανακοινώνει ότι ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές για τη φιλοξενία παιδιών στους παιδικούς-βρεφονηπιακούς - βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων, για το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής και επανεγγραφής των παιδιών θα παραλαμβάνονται και θα υποβάλλονται στην έδρα των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών της 1ης επιλογής, από την Τετάρτη 20 Μαΐου έως  και  την Δευτέρα 15η Ιουνίου 2015.

Επίσης τα δικαιολογητικά εγγραφής και επανεγγραφής των παιδιών θα υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου trikalacity.gr