Στην παραγραφή οφειλών προς τρίτους ύψους 670.000 ευρώ προχωρά ο δήμος Τρικκαίων. Το θέμα έρχεται προς έγκριση στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, την Τρίτη 21 Ιουλίου (8 μ.μ.).

Η παραγραφή υποχρεώσεων απέναντι σε προμηθευτές και εργολάβους αφορά την παρέλευση πενταετίας (ποσά έως και το 2009), διάστημα όπου δεν κατατέθηκαν από την πλευρά τους τιμολόγια και παραστατικά. Ανάλογη διαγραφή ποσού (628.000 ευρώ) είχε γίνει και τον περασμένο Οκτώβριο για ποσά που ήταν ως και το 2008. Ένα άλλο θέμα που θα απασχολήσει το Σώμα είναι και η ίδρυση Κοινωφελούς Επιχείρησης .

Στους στόχους της θα είναι η παροχή υπηρεσιών συναφών με τους τομείς περιβάλλοντος, απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας-αλληλεγγύης, παιδείας και πολιτισμού. Η διάρκεια της ορίζεται σε 50 χρόνια με συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 700.000 ευρώ.