Στα πλαίσια της διεξαγωγής των Σχολικών Αγώνων (Ομαδικών και Ατομικών αθλημάτων), του σχ. έτους 2015-2016,καλούνται όσοι γιατροί, διαιτητές, κριτές επιθυμούν  να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους να το δηλώσουν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων (Ομάδα Φυσικής Αγωγής ) προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του πτυχίου-διπλώματός τους με Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι 31-12-2015. Η αποζημίωσή τους ορίζεται σύμφωνα με το αρ.2/5472/0022/2014-ΦΕΚ Β/224/5-2-2014 έγγραφο.  Τηλ. επικοινωνίας  2431046467 ή στο email grfa@dide.tri.sch.gr