Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας έχουν ανακοινωθεί οι προσωρινοί πίνακες με τα ονόματα των υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. – για τους κλάδους ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της περιφέρειας Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016, καθώς και τον πίνακα απορριφθέντων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) & Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π των ανωτέρω κλάδων).
Οι εν λόγω πίνακες είναι αναρτημένοι στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσής Π/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σε διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών, από την Δευτέρα 28-09-2015 έως και την Τρίτη 29-09-2015 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Μανδηλαρά 23, 2ος όροφος - Πρωτόκολλο) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω FAX.