Η ΔΑΚΕ Καθηγητών αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις σημερινές εκλογές της Ενωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης(ΕΛΜΕ) Τρικάλων, εξασφαλίζοντας μάλιστα μια επιπλέον έδρα στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Την κερδισμένη έδρα της ΔΑΚΕ, απώλεσε η παράταξη της «Πρωτοβουλίας Καθηγητών», η οποία από τρεις έδρες έχει πλέον δύο. Αξιοσημείωτο ήταν το ποσοστό της αποχής στις εκλογές, αφού από τα 915 εγγεγραμμένα μέλη της ΕΛΜΕΤ, προσήλθαν στην κάλπη και ψήφισαν 315 εκπαιδευτικοί.
Βρέθηκαν 310 έγκυρα ψηφοδέλτια (1 άκυρο και 4 λευκά).
Ελαβαν:
ΔΑΚΕ 126 ψήφους (40,64%) 4 έδρες, έναντι 114 (34,65%) το 2014
Πρωτοβουλία 77 ψήφους (24,84%) 2 έδρες, έναντι 98 (29,79%) το 2014
Αγωνιστική Συσπείρωση 53 ψήφους (17,10%) 2 έδρες, έναντι 60 (18,24%) το 2014
Αγωνιστική Κίνηση 38 ψήφους (12,26%) 1 έδρα, έναντι 36 (10,94%) το 2014
ΠΕΚ 16 ψήφους (5,16%)                                    
Εκλέγονται στο νέο Δ.Σ. οι:
1.   Πασχάλης  Νικόλαος 80  ψήφοι   - Δ.Α.Κ.Ε 
2.   Τσιγάρας  Σπήλιος 77  ψήφοι  -  Δ.Α.Κ.Ε 
3.   Μπουντούρη Σοφία 48  ψήφοι  -  Δ.Α.Κ.Ε
4.   Ροκκάς Θωμάς 25  ψήφοι  -  Δ.Α.Κ.Ε
5.   Παπαζεύκου Ουρανία 62  ψήφοι   - Πρωτοβουλία
6.   Κόπανου Ευαγγελία 28  ψήφοι   - Πρωτοβουλία
7.   Μούτος Θεόδωρος 33  ψήφοι  -  Αγωνιστική Συσπείρωση
8.   Κουτελίδα Άννα 32  ψήφοι  -  Αγωνιστική Συσπείρωση
9.   Μιχαλάκης Κώστας 27  ψήφοι   - Αγωνιστική Κίνηση
Για Ε.Σ
1.  Κίτος Ευάγγελος 78 ψήφοι -   Δ.Α.Κ.Ε
2.  Ζελενίτσας Ιωάννης 27 ψήφοι -   Δ.Α.Κ.Ε
3.  Νίκας Αργύρης 42 ψήφοι  -  Πρωτοβουλία
4.  Παππάς Βασίλειος 35 ψήφοι  -  Πρωτοβουλία
5.  Μπαμπανάρας Γεώργιος  23 ψήφοι  -  Αγωνιστική Συσπείρωση