Από σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου έως και την επόμενη Παρασκευή 27 Μαρτίου  περισσότεροι από 4.000.000 ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα καταβάλουν οποιοδήποτε βασικό ποσό οφειλής (μη ρυθμισμένο) με απαλλαγή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ο πολίτης δύναται να επιλέξει οποιοδήποτε χρέος και να πληρώσει μέρος ή το σύνολο της βασικής οφειλής (μόνο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του αρχικά βεβαιωμένου ποσού) χωρίς επιβαρύνσεις.

Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση της ταυτότητας οφειλής (Τ.Ο.) στις Τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η καταβολή και στις Δ.Ο.Υ.

Όπως αναφέρει ο προϊστάμενος της Δ.Ο. Τρικάλων κ. Διονύσης Κατσαρός "είναι ένα μέτρο, μια ευνοϊκή διάταξη που μπορεί να κάνουν χρήση οι φορολογούμενοι ακόμα και αν δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση με δόσεις. Ακόμη και το πιο μικρό ποσό που μπορεί να καταβάλει κανείς μέσα μια ημέρα είναι υπέρ του φορολογούμενου. Η ρύθμιση ευνοεί κυρίως αυτούς που έχουν παλιά χρέη καθώς τους επιτρέπει να διαγράψουν προσαυξήσεις που είναι διπλάσιες ή και τριπλάσιες του οφειλόμενου ποσού."