Σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την υγειονομική περίθαλψη στη Θεσσαλία, παραβρέθηκε την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος. Όπως αναφέρεται από το πολιτικό του γραφείο στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στα χρόνια προβλήματα που σχετίζονται με το χώρο της υγείας, τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη να υπάρξει ένας μόνιμος δίαυλος επικοινωνίας, συνεννόησης και συνεργασίας  μεταξύ όλων των πολιτικών, αυτοδιοικητικών και κοινωνικών φορέων της Περιφέρειας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για ποιοτικά οργανωμένες υπηρεσίες υγείας, κυρίως στις ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η σύσταση ενός νέου φορέα, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ο οποίος θα φέρει την επωνυμία Λαϊκή Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου.
Ο ρόλος της Επιτροπής θα είναι  εποπτικός, καταγραφής δεδομένων και αναγκών, συμβουλευτικός, προστατευτικός και παρεμβατικός υπέρ των πολιτών, οργανωτικός και υποβοηθητικός για τη δημιουργία ενός σύγχρονου χάρτη υγείας – άξονα των υγειονομικών παρεμβάσεων.
Μέλη της επιτροπής θα είναι εκπρόσωποι της Περιφέρειας και των Δήμων, του ιατρικού-οδοντιατρικού-φαρμακευτικού συλλόγου, των ενώσεων των νοσοκομείων, των συλλόγων ασθενών, του εργατικού κέντρου, της ΑΔΕΔΥ, των επιμελητηρίων και των αγροτικών συλλόγων.