Σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης η ΙΙα Τάξη της ΣΜΥ πραγματοποίησε επίσκεψη την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου  στην 110 Πτέρυγα Μάχης και στην 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού.
Σκοπός των επισκέψεων ήταν η απόκτηση από τους Σπουδαστές βασικών γνώσεων που αφορούν στην οργάνωση και αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας και της Αεροπορίας Στρατού.