Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 11.30 π.μ. θα γίνει η τελετή παράδοσης των εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων.

Στο μεταξύ αύριο Πέμπτη, στις 8.30 το βράδυ, πραγματοποιείται η ιδρυτική Συνέλευση του «Συλλόγου Φίλων του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων» σε αίθουσα του HOTEL ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ. Σκοπός του Συλλόγου είναι η διαφύλαξη της υπόστασης και η ανάδειξη της κοινωνικής και ανθρωπιστικής αποστολής και προσφοράς του Θεραπευτηρίου.

Επίσης η συμπαράσταση με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο στο Θεραπευτήριο για την εκπλήρωση των σκοπών του. Στο Σύλλογο συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν τη διάθεση προσφοράς και υποστήριξης στο σημαντικό έργο που επιτελείται.