Η e-Trikala A.E. μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και η Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Οικονομίας Τρικάλων, διοργανώνει το 7ο Εργαστήριο Παραγωγής Προτάσεων Πολιτικής, σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, την Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 18:00, στο Ξενοδοχείο ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (Νέαρχου & Νίκης, Τρίκαλα, τηλ. 24310 63130).

Στη συνάντηση, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν τοπικοί οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς (επιχειρήσεις, θεσμικοί φορείς και υπηρεσίες, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συλλογικοί φορείς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, κ.α.), καθώς και τα τοπικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι συμμετέχοντες φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις τους και τις στρατηγικές τους, στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.

Η συνάντηση, διοργανώνεται στα πλαίσια της Δράσης 2, της Πράξης «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», το οποίο υλοποιείται από την και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνική Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.