Ο Δήμος Τρικκαίων και η e-Trikala A.E. μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας», σε συνεργασία με τη Θερμοκοιτίδα Κοινωνικής Οικονομίας Τρικάλων, διοργανώνουν το 8o Εργαστήριο Παραγωγής Προτάσεων Πολιτικής, σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας, σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου (18:00), στο Ξενοδοχείο ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (Νέαρχου & Νίκης, Τρίκαλα, τηλ. 24310 63130).

Στη συνάντηση, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν τοπικοί οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς (επιχειρήσεις, θεσμικοί φορείς και υπηρεσίες, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συλλογικοί φορείς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, κ.α.), καθώς και τα τοπικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι συμμετέχοντες φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις τους και τις στρατηγικές τους, στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας και τις δυνατότητες αξιοποίησης τους στον πρωτογενή τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Η συνάντηση, διοργανώνεται στα πλαίσια της Δράσης 2, της Πράξης «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.