Την Τρίτη 16 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, πραγματοποιείται η τελική Συνέλευση του «Συλλόγου Φίλων του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων» σε αίθουσα του HOTEL ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η διαφύλαξη της υπόστασης και η ανάδειξη της Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής αποστολής και προσφοράς του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων.

Επίσης η συμπαράσταση με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο στο Θεραπευτήριο για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Στο Σύλλογο συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν τη διάθεση προσφοράς και υποστήριξης στο σημαντικό έργο που επιτελεί το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων.

Μετά την ιδρυτική Συνέλευση η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή πραγματοποιεί την Τρίτη στις 9 το βράδυ   νέα Συνέλευση που είναι ανοιχτή για όσους επιθυμούν να εγγραφούν και να είναι από τα πρώτα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων.