Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων, οι οποίοι και οι οποίες επιθυμούν να υποβάλουν Αίτηση Αμοιβαίας Μετάθεσης από Παρασκευή 3 Ιουλίου μέχρι και Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015, σύμφωνα με το αρ. 10 παρ. 3 του ΠΔ50/1996 (ΦΕΚ45/Α/1996) και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο αρ. 10 παρ. 1 & 2, του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ100/1997 (ΦΕΚ94/Α΄/1997).  

Υπενθυμίζεται ότι:

  Η δήλωση θα συμπληρωθεί χειρόγραφα από τον/την ενδιαφερόμενο/η.

• Οι θέσεις των Δασκάλων και Νηπιαγωγών στα Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες και χωρίς διάκριση. Κατά συνέπεια οι δηλώσεις μετάθεσης και οριστικής τοποθέτησης των εκπ/κών θα αναφέρονται στη σχολική μονάδα και όχι σε συγκεκριμένο τμήμα (κλασικό ή ολοήμερο).