Στους 1.427 ανέρχονται στον Δήμο Τρικκαίων οι δικαιούχοι των Καρτών Αλληλεγγύης που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα στη βάση του προγράμματος για «την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης».
Από την Τρίτη 21 Ιουλίου 2015 οι δικαιούχοι ειδοποιούνται, προκειμένου να παραλαμβάνουν τις κάρτες τους. Οι παραλαβές γίνονται στα ΚΕΠ στα οποία έχουν δηλωθεί ως ΚΕΠ διεκπεραίωσης της αίτησης που είχε υποβληθεί.
Η κατανομή των δικαιούχων ανά δημοτική ενότητα του Δήμου Τρικκαίων είναι η εξής:

ΚΕΠ Τρικάλων (ΠΕ Τρικάλων): 550
ΚΕΠ Τρικκαίων (Δημαρχείου): 750
ΚΕΠ Δ.Ε. Εστιαιώτιδας: 29
ΚΕΠ Δ.Ε. Καλλιδένδρου: 40
ΚΕΠ Δ.Ε. Κόζιακα: 27
ΚΕΠ Δ.Ε. Παληοκάστρου: 22
ΚΕΠ Δ.Ε. Παραληθαίων: 10

Διευκρινίζεται ότι στο ΚΕΠ Τρικκαίων θα μοιράζονται και κάρτες δικαιούχων από τη ΔΕ Καλλιδένδρου. Σημειώνεται, δε, ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικώς, για την Κάρτα Αλληλεγγύης, ανήλθαν σε 2770.
Τι είναι

Η κάρτα Αλληλεγγύης φέρει μαγνητική πίστα και chip, λειτουργεί ως προπληρωμένη κάρτα έως το όριο του εκάστοτε υπολοίπου της κάρτας, το οποίο προκύπτει με βάση τις μηνιαίες πιστώσεις από το Υπουργείο αφαιρουμένων των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον κάτοχο της.

Χρήση κάρτας

Η κάρτα Αλληλεγγύης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τους Δικαιούχους, με τη χρήση Μυστικού Προσωπικού Αριθμού (PIN) σε Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα οι οποίες διατηρούν Σύμβαση Αποδοχής Καρτών με οποιαδήποτε τράπεζα και υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

- Καταστήματα τροφίμων, μανάβικα, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία & delicatessen

- Παντοπωλεία & super markets

- Φούρνοι – Αρτοποιεία

- Ψιλικατζίδικα – Γαλακτοπωλεία

Ο Μυστικός Προσωπικός Αριθμός (PIN) της κάρτας, ταχυδρομείται στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο Δικαιούχος κατά τη διαδικασία της αίτησης έκδοσης της κάρτας.

Η κάρτα θα εκδίδεται ενεργή και ο Δικαιούχος-κάτοχος θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει άμεσα.

Ο Δικαιούχος της κάρτας Αλληλεγγύης με την χρήση του Μυστικού Προσωπικού Αριθμού (PIN), μπορεί:

- μέσω της ηλεκτρονικής τερματικής συσκευής που είναι εγκατεστημένη στην Επιχείρηση (POS), να πραγματοποιεί αγορές άμεσης χρέωσης.

- μέσω των ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας, να πραγματοποιεί:

Α. Ερώτηση υπολοίπου

Β. Εκτύπωση Mini statement με τις πρόσφατες συναλλαγές του (έως 7 το πλήθος).

Γ. Αλλαγή PIN κάρτας

Η χρήση της κάρτας δεν επιφέρει καμία πρόσθετη προμήθεια ή τυχόν έξοδο επί της αξίας της συναλλαγής για τον δικαιούχο.  Επίσης, δεν επιτρέπεται με την κάρτα η διενέργεια συναλλαγών σε δόσεις, e-commerce, πάγιων εντολών, ΜΟΤΟ. Τέλος επισημαίνεται, ότι η κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών και το ποσό της επιδότησης, με το οποίο είναι πιστωμένη δεν μπορεί να εισπραχθεί σε μετρητά.

Πίστωση κάρτας από Υπουργείο

Η κάρτα θα πιστώνεται σε μηνιαία βάση και ειδικότερα την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με το ποσό που αναλογεί σε κάθε Δικαιούχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. ΟΙΚ 494/09.04.2015 (ΦΕΚ 577/Β).
Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2015, οι κάρτες θα πιστωθούν αθροιστικά με το επίδομα των μηνών Απρίλιος – Ιούλιος 2015 (4 μήνες)

Ενημέρωση διαθέσιμου υπολοίπου

Ο δικαιούχος μπορεί να ενημερώνεται για τις συναλλαγές και το διαθέσιμο υπόλοιπο της κάρτας μέσω των παρακάτω καναλιών της Εθνικής Τράπεζας:

- της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.nbg.gr,

- της εφαρμογής i-bank Internet Banking, εφόσον είναι εγγεγραμμένος χρήστης,

- των i-bank ATM του δικτύου της (υπόλοιπο και 7 τελευταίες κινήσεις),

- του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, στα τηλέφωνα 181818 και 2104848484,

- του δικτύου των Καταστημάτων της.

1) Τι είναι η Κάρτα Αλληλεγγύης;

Η Κάρτα Αλληλεγγύης είναι η προπληρωμένη κάρτα που εκδίδει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο των παροχών του προγράμματος αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης. Απευθύνεται στους δικαιούχους του επιδόματος σίτισης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για αγορά τροφίμων σε επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων στην Ελλάδα.

2) Πότε και πώς θα πιστώνεται το επίδομα σίτισης στην κάρτα μου;

Η κάρτα σας θα πιστώνεται με το ποσό του επιδόματος σίτισης που δικαιούστε κάθε μήνα, αναδρομικά από τον Απρίλιο 2015 και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, χωρίς καμία δική σας ενέργεια.

3) Χρειάζεται PIN στις συναλλαγές με την Κάρτα Αλληλεγγύης;

Για να χρησιμοποιήσετε την Κάρτα Αλληλεγγύης είναι απαραίτητο να πληκτρολογείτε σε κάθε συναλλαγή σας τον PIN, ο οποίος θα σας αποσταλεί στη διεύθυνση επικοινωνίας που δηλώσατε κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, με ταχυδρομική αλληλογραφία.

4) Τι γίνεται σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της Κάρτας μου;

Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας Αλληλεγγύης, μπορείτε να μεταβείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας και να υποβάλλετε αίτημα επανέκδοσης της κάρτας, η οποία θα αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση που δηλώσατε. Ο νέος αριθμός PIN θα σταλεί με απλή ταχυδρομική αλληλογραφία. Σε περίπτωση φθοράς της κάρτας σας, μπορείτε επίσης να υποβάλλετε αίτημα σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Η κάρτα θα αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση που δηλώσατε, ενώ ο PIN θα παραμείνει ο ίδιος.

5) Τι συναλλαγές μπορώ να κάνω με την Κάρτα Αλληλεγγύης;

Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για αγορές τροφίμων σε supermarket, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, αρτοποιεία και άλλα καταστήματα εμπορίας τροφίμων με το σήμα MasterCard, σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης, μέσω των ΑΤΜ ΕΤΕ μπορείτε να πραγματοποιείτε:

- ερώτηση υπολοίπου,

- λήψη αντιγράφου των 7 τελευταίων κινήσεων,

- αλλαγή του ΡΙΝ.

Η κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών ή στο διαδίκτυο για ηλεκτρονικές αγορές ή για αγορές σε άτοκες δόσεις και το ποσό της επιδότησης με το οποίο είναι πιστωμένη δεν μπορεί να εισπραχθεί σε μετρητά.

6) Πώς πραγματοποιώ αγορές με την Κάρτα Αλληλεγγύης;

Για να πραγματοποιήσετε αγορά, παραδίδετε την κάρτα στον ταμία της επιχείρησης και εισάγετε τον PIN στην ειδική συσκευή POS. Το ποσό χρεώνεται αυτόματα, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι να υπάρχει επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο στην κάρτα.

7) Υπάρχει κάποια πρόσθετη επιβάρυνση στις συναλλαγές μου με την Κάρτα Αλληλεγγύης;

Για τις συναλλαγές σας με την Κάρτα Αλληλεγγύης δεν έχετε καμία απολύτως επιβάρυνση.

8) Μπορώ να πραγματοποιώ συναλλαγές με την Κάρτα Αλληλεγγύης και στο εξωτερικό;

Δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές με την Κάρτα Αλληλεγγύης στο εξωτερικό.

9)Μπορώ να φορτίσω την Κάρτα Αλληλεγγύης μου;

Όχι δεν υπάρχει η συγκεκριμένη δυνατότητα.

10)Είναι πιστωτική κάρτα η Κάρτα Αλληλεγγύης;

Όχι δεν είναι πιστωτική κάρτα. Η Κάρτα Αλληλεγγύης είναι μια προπληρωμένη κάρτα που πιστώνεται κάθε μήνα με το επίδομα σίτισης που δικαιούστε και σε κάθε αγορά που πραγματοποιείτε το αντίτιμο αντλείται από το διαθέσιμο υπόλοιπο της κάρτας. Διαθέτει τεχνολογία ‘’chip & pin’’ και αποτελεί ένα σύγχρονο και ασφαλές μέσο διενέργειας αγορών.

11)Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις συναλλαγές και το διαθέσιμο υπόλοιπο της κάρτας μου;

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις συναλλαγές σας και το διαθέσιμο υπόλοιπο της κάρτας σας μέσω των παρακάτω καναλιών της Εθνικής Τράπεζας:

της εφαρμογής i-bank Internet Banking, εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης,

του δικτύου i-bank ΑΤΜ της (υπόλοιπο και 7 τελευταίες κινήσεις),

του δικτύου των Καταστημάτων της,

του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στα τηλέφωνα 181818 ή 2104848484.

12) Πώς θα ενημερωθώ αν έχει εγκριθεί η αίτηση μου για την παροχή του επιδόματος σίτισης;

Εάν έχετε δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην αίτησή σας για υπαγωγή στο πρόγραμμα, θα σας αποσταλεί σχετικό μήνυμα. Σε άλλη περίπτωση, θα ενημερωθείτε μέσω των Κ.Ε.Π.