Το πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Τρικάλων εξακολουθεί να υφίσταται, παρότι έχουν περάσει αρκετοί μήνες. Κατόπιν αυτού η διοίκηση του Νοσοκομείου Τρικάλων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της και αφού προηγουμένως ήρθε σε συνεννόηση με τη Διοίκηση της 5ης Υ.ΠΕ., κάνει γνωστό ότι «η παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου δεν θα εφημερεύσει μέχρι και τις 16 Αυγούστου. Επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα θα αντιμετωπίζονται από το Γ.Ν. Καρδίτσας. Το ίδιο χρονικό διάστημα δεν θα πραγματοποιούνται τοκετοί.
Η Μαιευτική και Παιδιατρική Κλινική θα λειτουργήσουν πλήρως από τις 17 Αυγούστου. Η Γυναικολογική Κλινική λειτουργεί κανονικά»