Συνεδρίασε την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στα γραφεία της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.) στα Τρίκαλα, το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας με θέμα τη συγκρότησή του σε σώμα.
Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε η Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Καρδίτσας κα. Σωτ. Μπακαλάκου, Αντιπρόεδρος ο πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δ. Τρικκαίων κ. Γ. Στουρνάρας και Γραμματέας ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού- Καινοτομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού του Δ. Τρικκαίων κ. Χρυσόστομος. Κυρίτσης.
Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαπίστωση της τήρησης του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η θητεία του λήγει το 2019.