Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία ότι αναρτήθηκαν σήμερα 20-12-2017 στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τρικάλων η Αναλυτική  Ονομαστική κατάσταση πληρωμής για το πέμπτο  έτος πληρωμής 2016. Δικαιούχοι της πενταετίας είναι  152 παραγωγοί και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 579.151, 55  ευρώ.
Ενστάσεις επί των καταστάσεων πληρωμής θα υποβληθούν εντός πέντε εργάσιμων  ημερών  από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης από 20-12-2017 έως και 28 -12-2017.
Η αποστολή του φακέλου πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα 20- 12- 2017 σύμφωνα με το e-mail  του ΟΠΕΚΕΠΕ που  ενημέρωνε  την ΔΑΟΚ Τρικάλων ότι μπορεί  να προχωρήσει στη δημιουργία των πληρωμών του έτους 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες  οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο τηλ:2431046312
Καραβασίλη Αικατερίνη και Ευαγγελοπούλου  Μαρία.